3r-congres-voluntariat-03Més de 300 persones van participar en el 3r Congrés català de l'associacionisme i el voluntariat (3CCAV) celebrat el 20 de maig al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La trobada va tancar 4 mesos d'intenses sessions i debats a nivell territorial per reflexionar sobre el present i el futur de l'associacionisme, plantejar propostes i fer front als reptes que s'hi presenten.

Aquest Congrés ha de permetre fer un pas endavant en l'enfortiment de l'associacionisme i el voluntariat i en el seu reconeixement i consolidació' va afirmar durant l'acte de cloenda el secretari d'Afers Social i Famílies de la Generalitat, Francesc Iglesias. El procés participatiu generat demostra, en opinió d'Iglesias, que 'el sector està més viu que mai, amb ganes d'aportar propostes innovadores i ambicioses'.

Fruit d 'aquest procés de treball previ, van presentar-se un total de 27 propostes d'actuació (ampliades a 28 durant les sessions de treball del Congrés) que van ser validades per les persones assistents a la trobada.
La idea és que la majoria d'aquestes iniciatives formin part del nou Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya impulsat per la Generalitat de Catalunya, dels diferents plans estratègics del governs locals i que també s'incorporin a la futura llei del Foment de l'Associacionisme.

Aquest Congrés és la plataforma necessària que desenvoluparà el 3r Pla Nacional de l'Associacionisme.

FATEC, durant les etapes prèvies de preparació, presentació de propostes i debats precongresuals, va tenir una participació activa i a tal efecte, va preparar i enviar una aportació molt complerta i detallada que trobareu adjunta.

A l'acte de cloenda van participar, el president de Fatec Sr. Josep Carné i Teixidó, el vicepresident Sr. Ramon Tubella i Puig i el Sr. Mario Cugat i Leseurs, del Gabinet d'Estudis, intervenint en les sessions de debat final dels documents presentat i posats a aprovació.

 

Més informació:

 

Fotografies:

 

3r-congres-voluntariat-01

 

3r-congres-voluntariat-02