LEMA: "En temps de canvis: compromís i participació

 

A la ciutat de Palamós, el dia 13 d'abril de 2016, Fatec va celebrar la seva XXXIII Assemblea General Ordinària, a la Nau de 50 mts., gentilment cedida per el seu Ajuntament. Varen assistir 363 persones provinents dels Casals de tot el territori nacional. El lema de l'Assemblea va ser: "En temps de canvis: compromís i participació"

Varen presidir la inauguració Il·lm. Alcalde de Palamós, Dra. Gral. de Famílies de la Generalitat de Catalunya, Il·lm. President de l'Associació Catalana de Municipis i Alcalde de Premià de Mar i el President de Fatec, tots els quals adreçaren paraules de suport, reconeixement i ajut a les persones d'edat i jubilades i a la pròpia Federació.

Tot seguit es continuar amb els tràmits legals, aprovació de l'acta anterior, admissió de nous socis, lectura del Informe de Gestió 2015, presentació, debat i aprovació de l'estat de comptes de l'exercici acompanyats d'un informe de conformitat d'una Auditoria externa, presentació, debat i aprovació del pressupost per l'exercici 2016, documents entregats prèviament als assistents i un breu torn de paraules.

Desprès d'una pausa, el president sortint Sr. Mario Cugat i Leseurs es va adreçar a l'Assemblea amb paraules de comiat, agraïment i felicitació als companys de les tres Juntes Directives que ha presidit i a moltes altres persones i institucions.

Seguidament, el president de la Junta Electoral, proclama valida l'única candidatura, que havia respost a la convocatòria prèvia a tots els Casals i Entitats federades per poder-se presentar a formar una Junta. El Sr. Josep Carné i Teixidó, presentar el seu programa de treball, objectius i propostes, detallant els noms i càrrecs dels membres de Junta Directiva, que va ser molt ben acollit per els assistents.

Per via d'urna i papereta de vot, es va procedir a l'elecció, per part dels compromissaris, amb el resultat de 99 vots a favor, 2 en contra, 2 en blanc i 1 nul. En conseqüència, el president de la Comissió, procedir a la proclamació del nou President de Fatec, el Sr. JOSEP CARNÉ I TEIXIDÓ i de la seva Junta Directiva, el qual va adreçar a l'Assemblea unes paraules d'agraïment i compromís.

Un dinar de tots els assistents, va cloure l'Assemblea.

 

Documents:

 

Fotografies:

 

33-assemblea-fatec-01

Sr. Josep Carné (esquerra), nou president de Fatec i Sr. Mario Cugat (dreta), president sortint de Fatec

 

33-assemblea-fatec-04

Sra. Roser Galí (directora general de Famílies) i Sr. Miquel Buch President de l'Associació Catalana de Municipis

 

33-assemblea-fatec-02

 

 

 

33-assemblea-fatec-03