10-anys-llei-dependencia-01En motiu de complir-se els 10 anys de l'aprovació de la Llei de la Promoció de l'Autonomia Personal coneguda com la Llei de la Dependència, el passat 16 de març es va celebrar una jornada per reflexionar sobre les expectatives que es van generar i els canvis que s'han produït, l'acte el va estar organitzat per la Fundació Pere Tarrés i la Fundació Agrupació.

Van Assistir-hi per part de Fatec, el President Sr. Cugat, acompanyat pel la Sra. Mercè Mas, Dolors Sala i Josep Carné, en la jornada es va debatre l'experiència i valoració dels 10 anys de la llei, així com el reptes de futur i prioritats en l'atenció a la dependència, i van participar experts en envelliment i també responsables del departament de Benestar de la Generalitat i l'ajuntament de Barcelona.

Es va fer èmfasis en el temps mitjà en què es triga des de la petició a la valoració i d'aquesta al cobrament de les percepcions o a la prestació del servei al qual es té dret. Aquests períodes, marcats fonamentalment per la falta de finançament, suposen per a moltes famílies situacions de precarietat afegida que agreugen carències i minven uns mínims de benestar.

L'anomenada quarta pota de l'Estat del Benestar, és per on ha de créixer la despesa pública els propers anys. I que probablement no s'hauria de finançar amb un increment de la pressió fiscal sobre la població general, sinó per una correcta tributació de les fortunes avui en paradisos fiscals i per gravar les transaccions financeres.

Es va explicar que actualment Catalunya aporta el 82,8% del finançament públic, i el govern espanyol només el 17,2%, quan segons la normativa hauria de ser a parts iguals (Si la Generalitat hagués destinat els mateixos recursos que l'Estat, un 65% de les persones que han estat ateses haurien quedat fora del sistema).

Aquesta manca de recursos genera, una inseguretat al sistema, i falta de credibilitat, pels costos que han de pagar els usuaris i les llargues llistes d'espera que té el sistema, i per tant queda molt camí per recórrer