El 26 de febrer 2016, la H. Consellera de Treball, Afers Social i Famílies, Dolors Bassa va comparèixer al Parlament de Catalunya a la Sessió informativa de la Comissió d'Afers Social i Família, sobre els objectius i les actuacions del Departament, a la que van estar invitats el president Mario Cugat i vicepresident Josep Carné de FATEC.

En la seva exposició la Consellera va assegurar que "les polítiques socials són garants de drets i no gestores de subsidis, i han de ser vistes com a inversió i no com a despesa per fer un país per a tothom".

Va justificar que, a diferencia d'abans, els temes socials quedin inclosos en una Conselleria que també es de Treball, per que, va dir, la millor política social es que tothom tingui feina i digna.
Els eixos en els que vol treballar son els de: ESCOLTAR – DIALEG – PLENA COL·LABORACIÓ, I els punts prioritaris del Departament els va desgranar en aquest tres blocs.

1.- AFERS SOCIALS I FAMILIES

 • Millorar el sistema d'atenció i protecció a la infància
 • Adopció nacional i internacional
 • Lluitar contra l'atur juvenil i afavorir l'emancipació
 • Una unitat per detectar i prevenir el maltractament contra la gent gran
 • Elaboració del Pla Nacional d'Acció Comunitàri

2.- PROTECCIÓ SOCIAL

 • Pla de xoc per l'emergència social
 • Agència Pública de Protecció Social
 • Impuls a un procés de participació per una Llei de Promoció de l'Autonomia Personal

3.- IGUALTAT, MIGRACIONS I CIUTADANIA

 • Preparar Catalunya per la gestió integral de les migracions i les polítiques de ciutadania
 • Catalunya un país compromès amb la defensa de les llibertats i acollidor amb els refugiats.
 • Desenvolupar el nou pla del Voluntariat, incrementar accions que afavoreixin la relació entre totes les generacions i celebrar el III Congres del Voluntariat.

Dins de la seva exposició i amb referència a les persones grans, es van comprometre a vetllar per la seguretat, la promoció i el rol actiu de les persones grans en la comunitat i va insistir en que cal motivar la participació i promoció de la gent gran, tant en la definició de polítiques públiques com en altres àmbits d'interès social i comunitari. La consellera també ha remarcat que des del Departament s'articularà una unitat de detecció i prevenció de maltractament contra la gent gran.

 

compareixenca-afers-socials-dolors-bassa