El dia 17 de febrer de 2016, a la seu de Fatec, els Srs. Mario Cugat, Josep Carné i la Dra. Francesca Rivera varen mantenir una entrevista amb el Dr. Jordi Estapè, President de la Fundació FEFOC dedicada a la prevenció del càncer en persones grans, principalment ajuts diversos als malalts i difusió de la necessitat de tenir presents, en tot moment, els factors de risc que poden conduir a aquesta malaltia.

Fonamentalment l'objectiu de FEFOC en aquest programa és l'enfortiment dels Grups de Suport en Càncer de Pròstata, fer-ho amb els malalts i les seves famílies, proporcionar llocs de reunió per intercanviar informació i formació i conscienciar a la societat sobre aquesta malaltia.

De forma més particular es va tractar del càncer de pròstata que afecta als homes, de la necessitat de fer difusió de les mesures de prevenció per tal d'evitar-lo i d'haver d'arribar a intervencions quirúrgiques que, en alguns casos, poden donar peu a problemàtiques com la incontinència urinària, la disfunció erèctil i la incapacitat sexual, canvis en la vida quotidiana, limitacions a l'hora de viatjar, problemes amb la parella i altres diverses.

Es va acordar la participació de Fatec posant a disposició de FEFOC la inclusió i difusió de informacions, informes i notícies en el portal gentgran.org i en el diari digital setmanal, i la participació en actes i activitats necessaris.

 

dr-estape-02

D'esquerra a dreta: Dra. Francesca Rivera, Sr. Mario Cugat, Dr. Estapé i Sr. Josep Carné

 

dr-estape-03

Sr. Josep Carné (esquerra) i Dr. Estapé