El dia 15 de febrer de 2016, va visitar la seu de Fatec la Sra. Ma. Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona, que va ser rebuda pel president Sr. Cugat i tot seguit es va reunir amb membres de la Junta Directiva i voluntaris. Es varen treballar molts temes d'interès en els que l'Ajuntament pot intervenir per millorar la qualitat de vida de les persones grans. Entre ells, es va parlar de:

 • Reduir d'impostos i taxes que tant afecten i que l'accés a la Targeta Rosa sigui valorada "ad personam", etc.
 • Que els impostos i taxes municipals, especialment l'IBI, incorporin exempcions i deduccions per a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat.
 • Ampliar el parc municipal d'habitatges de lloguer assequible, per mitjà d'un programa de captació i cessió d'habitatges buits amb finalitats socials.
 • Un pla finançat perquè les famílies amb pocs recursos no tinguin retallades en aigua, gas i electricitat.
 • Regular la convivència a les voreres entre bicicletes i vianants. Promoure un programa educatiu que aconsegueixi el mateix resultat de respecte com s'ha fet en l'ús de papereres i la recollida de la deixalla dels gossos.
 • Intensificar l'esforç policial per la detenció dels delinqüents en casos de robatori, furt, agressió, etc. sobre persones d'edat considerant aquests actes com una agreujant.
 • En la part que correspongui al Consorci de Serveis Socials, dedicar tot l'esforç pressupostari a les atencions a la Dependència.
 • Vetllar i incrementar les mesures de protecció vers el desnonament per pressions dels propietaris i per dificultats econòmiques justificades, especialment en persones d'edat .
 • Incrementar els ajuts (i estendre'ls) per a l'accessibilitat, l'adequació i la millora de l'interior de pisos envellits de persones grans.
 • Revisar el contracte amb Mémora per ajustar els preus als dels serveis en altres Municipis.
 • Finalment es va parlar de la renovació del mandat de la Sra. Vilà com a Síndica de Barcelona, informant a la Sra. Vilà que Fatec ha remès una carta a l'Ajuntament donant suport a la seva renovació.

 

sindica-greuges-bcn-01

 

sindica-greuges-bcn-02