El dia 9 de febrer de 2016, els Srs. Mario Cugat i Josep Carné es varen entrevistar amb els Sr. Miquel Buch, President de l'Associació Catalana de Municipis, acompanyat del Sr. Marc Pifarré, Secretari General, a la seva seu de Barcelona.

Es varen tractar, entre altres els temes, els següents:

  • Comentaris sobre la implicació dels Municipis en el pla de Ciutats Amigables per la gent gran.
  • Programa i subvencions de la Generalitat per els microarranjaments de les llars malmeses de persones grans sense recursos.
  • Preocupació per la Llei d'Administració Local del govern espanyol reduint les atencions socials als municipis.
  • Nova Llei de l'Associacionisme i del Voluntariat de Catalunya.
  • Difusió als Municipis per tal de que aprofitin el voluntariat en general i en particular de persones d'edat.
  • Proposta als Municipis per anar transformant els casals de gent gran en centres cívics multigeneracionals i multidisciplinars.
  • Programa "Mou-te amb Seguretat" de reciclatge en la conducció de vehicles per persones grans dirigit per Fatec, entre altres temes d'interès.

Es varen prendre acords sobre alguns i altres quedaren en espera de la progressió de les circumstàncies.