Com sempre davant de cada comtessa electoral, FATEC ha preparat una document de recomanacions i demandes que ha remès a tots els partits i coalicions polítiques que es presenten a les properes eleccions a les Corts Generals espanyoles.

En aquest marc, el dia 7 de desembre es varen reunir a la seu de CDC els membres de FATEC Sr. M. Cugat, Ll. Dietrich, M. Sánchez, E Ollé i R, Tubella, amb el diputat i candidat al Congrés Sr. Carles Campuzano, acompanyat dels Srs. Juan Vida i Escobar.

Es va treballar el document, contrastant-lo amb el programa electoral de Democràcia i Llibertat, comprovant que molt punts de la proposta de Fatec estaven, d'alguna forma, inclosos en el programa del partit.

Es varem destacar i prioritzar alguns assumptes com l'accés de les entitats catalanes a les subvencions provinents del 0,7% del IRPF, la necessitat de rebaixar l'IVA dels productes diversos destinats a les atencions sociosanitàries, la recuperació de la plenitud de funcions del Pacte de Toledo, el buidatge del Fons de Pensions i com, a la curta o la llarga, l'Estat haurà de complementar les contribucions a la Seguretat Social amb diners del pressupost. També es va comentar el finançament per la seva part de les pensions de viduïtat i la seva reestructuració donat que la muller, en molts casos ja genera pensió pròpia.