El dia 11 de novembre a la seu del bufet d'Advocats ESCURA, que ens assessora amb regularitat als membres de la Junta Directiva, voluntaris col·laboradors i la gerent, varen assistir a una important xerrada sobre la responsabilitat personal i societària que, d'acord amb la darrera Llei de l'Estat, ens afecta en el desenvolupament de la nostra feina al capdavant de la Federació.

Les anteriors lleis, que fonamentalment es basaven en l'antic dret romà feien responsables d'actes penibles a la persona física, es a dir, de forma personal. La modificació feta per l'Estat, que ara es basa en el dret anglosaxó, també afecta a la persona jurídica, es a dir a la pròpia entitat, empresa, associació, federació, etc.

El titular del Bufet, Sr. Ferran Escura, acompanyat del advocat del bufet, Sr. Josep Ma. Barcelona, ens va detallar tots els aspecte de la nova llei, el detall dels delictes punibles, les responsabilitats socials i les derivades a la persona responsable y la forma de complir correctament en tots els aspectes.

Derivat d'això, recomanem a tots els dirigents dels Casals i Entitats federats que procurin conèixer dita llei i les seves responsabilitats en tant que dirigents i Juntes de les diverses entitats.

 

bufet-escura-01