El Sr. Enrique Peidro de Fatec, continuant amb el cicle de xerrades que realitza als casals de gent gran, el passat dia 19 d'octubre va realitzar una xerrada al Centre Comarcal Lleidatà, promogut per l'agrupació de jubilats de La Caixa, sobre el tema del bloc testamentari en el sentit de poder sensibilitzar i explicar sobretot a les persones grans, els documents bàsics en la part final de la vida, repartit en tres blocs:


TESTAMENT DE BÉNS:

 • Explicació del model testamentari
 • Les legitimes
 • La diferencia entre usdefruit i la propietat
 • Els llegats i donacions
 • La designació del marmessor (albacea)
 • Impostos

TESTAMENT VITAL:

 • Explicació del testament i darreres voluntats
 • Nomenament de testimonis i d'apoderats en decidir en el meu nom
 • On es pot tramitar

DONAR PODERS EN CAS D'INCAPACITAT SOBREVINGUDA:

 • Tutela , curatela i guarda de fet
 • Comentaris sobre les donacions en vida, riscos i problemes jurídics

L'acte va comptar en un molt bona assistència de públic, i cal fer especial èmfasis amb la gran participació dels presents en el que van poder exposant casos i comentaris que el Sr. Peidro els va ajudar a entendre, amb consells i aclariments.

 

bloc-testamentari