El dia 1 d'octubre es celebra el dia Internacional de les persones grans i des de les Nacions Unides per a la Gent Gran (UNIDOP) han declarat com a tema del 2016: "Prengui un suport Contra la discriminació per edat". L'objectiu és cridar l'atenció i combatre els estereotips negatius i conceptes erronis sobre les persones grans i l'envelliment.

La discriminació per edat és una actitud molt estesa i perjudicial que es deriva de la suposició que en moltes ocasions es considera que l'abandonament i maltractament de les persones grans és una norma social i per tant, acceptable. Aquest fenomen és una realitat present en totes les societats, i s'expressa en actituds dels individus, les pràctiques institucionals i de política, així com els mitjans de comunicació que devaluen i exclouen les persones d'edat.

Per aquest motiu des de la ONU ens han enviat el següent missatge

  • La discriminació per edat és extremadament freqüent en les societats actuals; però, sovint es difícil de reconèixer, i la trobem tant en els centres mèdics, centres de treball, les lleis, els mitjans de comunicació, l'economia i molts altres àrees, i això afecta a la salut, el benestar i dificulta la seva contribucions a la vida social, econòmica, cultural i política.
  • La vellesa no significa decadència, inutilitat i la càrrega. Les persones grans no són només d'edat; sinó que són ciutadans de ple dret en igualtat de drets com tots els altres.
  • La discriminació per edat no és ni normal ni acceptable; és una violació dels drets! Per tant no han de ser, exclosos, abandonats o ofert menys recursos o serveis.
  • La lluita contra la discriminació per edat significa potenciar i animar a la gent de més edat a jugar un paper actiu dins de les seves societats.

Aprofitant el Dia Internacional de la Gent Gran, des de les Nacions Unides fan una crida a les persones de més edat perquè demanem i exigim als polítics a prendre una posició sobre la discriminació per edat El Dia Internacional tracta de promoure una imatge positiva de l'envelliment i de les persones majors, a través l'intercanvi de bones pràctiques que aborden la discriminació per edat, que promouen la inclusió social, i ajudin a crear una imatge positiva de les persones grans.