Trobada del grup de discussió del projecte sitless (seure menys) que coordina la fundació salut i envelliment, amb la col·laboració de UAB-Blanquerna.

  • Dia 16 d'octubre de de 2015.
  • Lloc: Casa Convalescència de l'Hospital de Santa Creu i i Sant Pau.
  • Hora d'11 a 13.

Aquest grup de discussió l'havia de moderar la Sra. Laura Coll però a l'estar malalta el va dirigir el Sr. Sergi Blancafort conjuntament amb la Sra. Maria Giner (Blanquerna). Es reparteixen uns impresos, que omplim, advertint-nos que totes aquestes converses seran gravades per poder-ne treure les pertinents conclusions.

Hi van participar un total d'onze voluntaris convidats (5 dones i 6 homes), dels que nou els va aportar Fatec.

Després de la presentació, tant dels moderadors com dels convidats, es van fer una sèrie de preguntes sobre la conveniència d'estar menys hores asseguts, evitant una vida sedentària.

Cadascú va exposar el seu problema personal, com l'haver estat operat de pròtesi de maluc o de genoll, fent evident que la seva mobilitat ha quedat limitada, altres que necessiten un bastó per ajudar-se i alguns que encara poden caminar força bé. Algun dels operats va comentar que l'operació va ser un èxit en tots els aspectes, però va posar en evidència la recuperació que creu que no és la correcta.

Es va parlar que l'ideal fóra que tots féssim uns 10.000 passos diaris, que representa estar caminant durant 1'5 hores aproximadament. Aquí s'hi compten, a part de les passejades els desplaçaments que es fan dins de casa, els que es fan per anar a comprar o per altres conceptes. Gairebé tothom va coincidir en que estar dret i quiet, per a la gent gran és més pesat que estar caminant, ja que provoca a uns mal d'esquena, d'altres a les cames o als malucs.

Es va presentar un podòmetre, aparell que compta els passos que fem i així poder portar un control de la nostra mobilitat. Aquí hi va haver diversitat de criteris, ja que uns el consideraven molt important i d'altres que un mateix sap si el que està fent és el correcte sense necessitat d'aquest control.

També es va parlar que fer d'avis fent-se càrrec dels néts en certs moments per ajudar a la família també ajuda a moure's. Així mateix tenir un gos (a qui agrada) també ajuda, ja que obliga a treure'l a passejar dues o tres vegades al dia.

Es van buscar solucions, per arribar a que la gent gran (i els joves també), tingui consciència de la necessitat de moure's. Aquí tothom hi va estar d'acord, encara que desafortunadament hi ha molta gent que passa moltes hores davant de la TV o jugant en una taula.

Per tal de que aquest missatge arribi més a la gent gran es proposen tres solucions: la primera és el que ja s'ha comentat sobre el podòmetre, per tal de fer-se un autocontrol, la segona editar uns tríptics o fulletons en que s'expliqui clarament els avantatges que representen fer cas d'aquests consells i la tercera promocionar que la gent dins de casa s'acostumi a petites coses com poden ser aixecar-se quan es parla per telèfon, quan per la TV fan propagandes, fer petits exercicis de gimnàstica dins de casa, bicicleta estàtica, etc.

Els que estem presents a la reunió i pertanyem a Fatec, fem el comentari que per part d'aquesta Federació ja s'ha editat un llibret que explica molt clarament, què s'ha de fer.

Després de totes aquestes aportacions i discussions s'arriba a la conclusió que el més difícil és que aquests missatges calin a la consciència de la gent gran. Per fer-ho creiem que s'ha de començar pels metges de capçalera (que ja ho fan), insisteixin sobre els beneficis que reporta el no fer vida sedentària, que són beneficis personals que repercuteixen favorablement sobre la despesa social. I per descomptat, tots estem d'acord que el més important és la voluntat de les persones , per portar a terme aquests consells.

Acabada la trobada tan el Sr. Blancafort com la Sra. Ginés agraeixen la participació de tots els voluntaris.

Participants: Membres de Fatec, Dolors Sala, Pere Jané i Joan Vives- D'altres de part de Fatec, Mercè Puig, Agustina Roig, Isabel Fité, Antoni Pascual, Felip Mateu i Josep Company.

 

sitless-01