El dia 15 de setembre de 2015, varen visitar Fatec les Sres. Ana Puit i Maria Moure que varen ser rebudes pel president Sr. Cugat. Dites noies volen presentar un projecte sobre persones grans per accedir a ajuts. El seu projecte vol presentar a les noves persones jubilades, actives, participatives i productives, en un marc modern, dinàmic, lluny dels estereotips clàssics en que els mitjans de comunicació i l'imaginari col·lectiu veuen a la gent gran de forma obsoleta, decadent i ja marginada de la societat.

Se li varen fer entrega de diversos documents sobre aquests temes i Fatec es disposa a ajudar-les en tot el que necessitin per tal de fer el millor document i assolir la seva posada en marxa.

Fatec està molt content i agraït per la seva visita que permet fer una activitat intergeneracional molt eficient i positiva.

 

visita-becaries-01