L'ASSOCIACIÓ DE VIDA INDEPENDENT (AVI) té com a fi social el foment de la millora de l'autonomia de les persones discapacitades mitjançant la utilització d'ajuts tècnics, i realitza una gran tasca en la recerca per la innovació en aquest camp i en la formació professional.

L'AVI disposa d'uns locals on s'ensenya la gran varietat de mitjans instrumentals per ajudar en cada cas a millorar la vida de la persona amb dependència i discapacitat i estudia cada cas, a nivell personal i en la valoració del domicili de la persona afectada per tal de proposar-li el programa de canvis i millores que li calen per disposar d'una vida més independent.

Fatec ha acceptat formar part d'AVI com a soci i el dia 15 de juny de 2015, les dues entitats signaren un conveni de col·laboració i adscripció com a soci fent la signatura la presidenta d'AVI, Dra. Ma. Assumpció Torrens Fernández i el president de FATEC, Sr. Mario Cugat i Leseurs, en presència de les col·laboradores d'AVI Sres. Sandra Millet, Mercè Bassas i LLuïsa Pla.

Finalment feren una visita molt interessant a les instal·lacions del centre.

acord-vida-independent