• Fatec, és una federació de casals, associacions i entitats de Gent Gran de Catalunya.

  • Fatec, té com un dels objectius prioritaris, la reincorporació del col·lectiu de la Gent Gran i dels nous jubilats a la societat activa.

  • Fatec, proposa i estimula la convivència intergeneracional i el voluntariat.

  • Fatec, promou la formació dels seus membres i dirigents pel seu progrés personal, i el desenvolupament de les entitats federades.

  • Fatec, és un centre d'estudis sobre l'entorn i les problemàtiques de la Gent Gran.

  • Fatec, com a federació, ha de fer tot aquell tipus d'activitats que els casals, associacions, etc. no puguin fer per elles mateixes, i per passiva, no ha de fer, el que fan les entitats federades.

  • Fatec, es financia per mitjà de subvencions, convenis amb entitats, empreses, administracions i quotes d'associats, per la realització d'estudis o projectes sobre i per a la Gent Gran.

  • Fatec, és una plataforma d'opinió de la Gent Gran i la difon per mitjà de la seva revista, del seu portal d’internet, d'articles d'opinió als mitjans de comunicació, així com en col·loquis i conferències.

  • Fatec, és un òrgan de representativitat a les institucions del país, de l’estat i internacionalment.

  • Fatec, és un ambaixador de la catalanitat a través dels intercanvis i de la cooperació internacional.