Índex de l`article

 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  1. La Junta Directiva actuant en el moment de l’aprovació d’aquest nou Estatut, continuarà en la plenitud de les seves funcions, fins esgotar el temps previst en l’anterior Estatut.

  2. El Reglament de Règim Interior establirà la distribució de la Xarxa Territorial, constituint les corresponents Agrupacions i Delegacions Territorials.

 

El Secretari Lluís-Ignasi Dietrich i Castells, amb el vist-i-plau del President Mario Cugat i Leseurs, certifiquen que aquests són els Estatuts aprovats en l’Assemblea General Extraordinària que va tenir lloc a la Seu d’Urgell el 16 de juny de 2010.

 

El Secretari: Lluís I. Dietrich i Castells

El President: Mario Cugat i Leseurs