Índex de l`article

Acte Fatec

La participació es pot fer efectiva de diferents maneres, però el vessant associatiu, en tant que el més formalitzat i el que fomenta més clarament la seva articulació social, és vers el qual ens orientem com a organització. Com a Federació d'Entitats de gent gran, allò que ens preocupa de manera central és la participació associativa i de voluntariat, sense oblidar que la persona i la seva vivència està conformada conjuntament per totes les dimensions.

Respecte als models associatius i la seva orientació, constatem que poden ser diversos, i que van evolucionant al llarg dels temps. La gent gran associada pot estar en entitats intergeneracionals de tota mena o bé en entitats diverses de gent gran. Qualsevol model és vàlid si canalitza la participació de les persones grans d’acord amb les seves inquietuds. Com a Fatec, valorem i promovem qualsevol forma de participació activa però ens dirigim preferentment a les entitats de gent gran (ja siguin casals, seccions dins d’una entitat intergeneracional, o entitats de gent gran especialitzades). Per tant, som una federació de tot tipus d’entitats de gent gran, que promou l’associacionisme i el paper actiu de la gent gran.