Imprimeix

La Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (Fatec), amb la col·laboració de les Oficines de Relació amb la Comunitat, les Unitats Regionals i la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, desenvolupa unes jornades de prevenció de riscos i consells de seguretat a persones grans, dirigits en primer lloc a les persones grans, sent interessant la participació també de cuidadors/es, familiars, professionals i a persones interessades per aquestes jornades.

 

mossos-04

 

Objectiu principal: 

Objectius secundaris:


Organització Xerrades:

 Primera jornada: (2 xerrades)

A la primera jornada, per part de FATEC s’ha parlat d’envelliment, de prevenció, de malalties discapacitants, de la importancia de l’exercici físic i mental, de canvis de costums i de la importancia del compromís amb sí mateix i amb la societat. A continuació, s’ha destacat la importancia del document de voluntats anticipades (testament vital) i la forma de realizar-lo.

Els Mossos d’Esquadra s’han referit a la forma d’evitar riscos innecessaris i la búsqueda d’una major seguretat en el domicili  o bé en la via pública, davant robatoris, estafes, enganys, etc, i com actuar davant un risc imminent.

Segona Jornada: (2 xerrades)

Durant la segona jornada, els Mossos d’Esquadra han realitzat una activitat lúdica i divertida mitjançant la qual fan un recordatori i “posta a punt” dels participants en temes relacionats amb la conducció, especialment sobre reflexos, atenció, visió i capacitat per actuar tant com a conductors com a vianants, amb la finalitat d’evitar riscos per imprudència.

En aquesta fase, FATEC ha tractat sobre els  “drets i deures de la gent gran”, sobre la conducta del bon tracte i sobre el risc de patir maltractament les persones grans més fràgils i dependents i les mecanismes a activar si això succeexi.

 

  mossos-01

 

Més informació i inscripcions:

 

mossos-03

 


Concurs "Prevenció de riscos en Gent gran":

 

mossos-02