Foto Sr.Abella

 

 

El dia 6 de juny de 2021 ens ha deixat el nostre bon amic i company Josep Mª Abella, que portava actuant com a voluntari de FATEC des de l’any 2001, en el que el nostre president Ferran Ariño el va demanar d’assumir el contacte amb els Casals de gent gran federats a FATEC, proposar a altres d’afiliar-se i mantenir un contacte i una tramesa d’informació regular amb tot ells.

El Sr. Abella, al que li agradava conduir i viatjar, va realitzar una tasca esplèndida i va crear una autentica Xarxa Territorial dels Casals afiliats que ell va encapçalà. També, per derivació d’aquesta funció es va encarregar d’organitzar les Assembles Ordinàries anuals en llocs diferents del territori català, de contractar els serveis i locals i d’estimular l’assistència del major nombre de Delegats-Compromisaris.

Va formà part de totes les Juntes Directives i era normal trobar-lo en actiu a la seu o al territori, dia a dia. Era fàcil per els seus companys, al visitar alguns Casals, que la primera pregunta fos: Que tal el Sr. Abella?. Així era de reconegut i valorat.

Perdem un històric de FATEC, molt actiu i compromès que romandrà a la historia de la Federació com un dels voluntaris mes coneguts i mes transcendents en relació a quant de bo ha deixat per la Federació i per als conciutadans d’edat d’arreu.