x diadretshumansAGE

Des de fa setanta-quatre anys, el 10 de desembre l'Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar la Declaració Universal dels Drets Humans, proclamant que els drets humans són inalienables i que tothom hi té dret com a ésser humà.

No obstant això, a Europa, els drets de les persones grans són massa sovint ignorats i vulnerats. Les persones grans s'enfronten a la discriminació per edat en diversos àmbits. Per exemple en l'àmbit de l'atenció, les persones grans poden ser des-prioritzades, s'enfronten a una atenció insuficient i inadequada,així com maltractaments i negligències. La manca de mesures coherents a nivell de la UE per condemnar la discriminació per edat, fins i tot durant una crisi com la pandèmia de la Covid-19, té efectes devastadors en la vida quotidiana de les persones grans.

Per visualitzar tota aquesta situació des de AGE Platform Europa, on FATEC en és membre, s’ha redactat un manifest en el que ens hem solidaritzat i que es pot llegir en el següent enllaç:

Manifest Dia dels Drets Humans