El 10 de desembre se celebra el Dia Internacional dels Drets Humans en commemoració de l'aniversari de la Declaració Universal, aprovada per les Nacions Unides ja fa 69 anys.
Una data per celebrar les conquestes de drets al llarg de la història, però un dia també per reflexionar sobre els reptes que enfronten avui en dia els drets humans, per aquest motiu des de FATEC volem recordar el que diu la Carta dels Drets i Deures de la Gent Gran a Catalunya on recull els cinc principis temàtics proposats per les Nacions Unides, descrits en els documents dels drets humans per a persones d'edat.
Aquests principis són:
Dignitat: "Les persones grans hem de poder viure amb dignitat i seguretat i veure'ns lliures d'explotació i maltractaments físics i/o psíquics, així com de ser tractades dignament sense discriminació per causa d'edat, gènere, ètnia, discapacitat, situació econòmica o qualsevol altra condició."
Independència: "Inclou l'accés a l'alimentació, l'aigua, l'habitatge, el vestit i l'atenció sanitària adequades, així com l'oportunitat de treball remunerat i l'accés a la capacitació i l'educació."
Autorealització: "Les persones grans hem de poder desenvolupar plenament les oportunitats i les potencialitats a partir de l'accés als recursos educatius, culturals, espirituals, d'oci i temps lliure en la societat."
Assistència: "Les persones grans hem de beneficiar-nos de la cura de la família, així com tenir accés als serveis socials, sanitaris i assistencials, i gaudir dels drets humans i fonamentals, quan residim tant en la llar pròpia com en centres d'atenció o institucions."
Participació: "Les persones grans hem de participar activament en la formulació i en les polítiques que afecten directament el nostre benestar, des de la solidaritat amb altres generacions, en una societat per a tothom; aquest principi ha de ser entès des del dret a la lliure associació."
Per tant des de FATEC renovem el nostre compromís per la lluita i la reivindicació per la consolidació d'aquest drets per a les persones grans.