Índex de l`article

1990 a 1999

 • Logo fatec 80s-90sDurant el curs 89-90 es comencen a gestionar les places de turisme social (Imserso) per als casals federats.
 • S'intensifiquen les relacions internacionals: ONU, Parlament Europeu, EURAG, ECOSOC, universitats europees, Ministeri d'Assumptes Socials…; al març del 1990 té lloc a Vielha una trobada de gent gran dels dos vessants dels pirineus; la FATEC entra en el Consell d'Administració de FIAPA-Voyage; una nombrosa delegació pren part al 7è Col·loqui Internacional de FIAPA, a Montreal.
 • Es té un paper destacat en el I Congrés Nacional de la Gent Gran, organitzat per la Generalitat de Catalunya el 5 i 6 d'octubre del 1990. Mig any després, es presenta el Pla Integral de la Gent Gran de Catalunya, també amb la col·laboració de la nostra organització.
 • A final de 1990, el Sr. Nadal, president de la FATEC, és nomenat director general de l'ICASS. El Sr. Roig, com a vicepresident primer, ocupà el càrrec en funcions i posteriorment per elecció de l'Assemblea General.
 • S'inicia un programa de seminaris de Preparació a la Jubilació, conjuntament amb AFOPA i la col·laboració del Departament de Treball.
 • A partir del 1991, a nivell comarcal, la FATEC col·labora a impulsar l'estructuració dels Consells Consultius de la Gent Gran.
 • S'organitzen jornades de convivència i formació: a Calella el 1991, a Salou el 1992…
 • Coorganitzat per la FATEC, tingué lloc a Barcelona el IX Col·loqui Internacional de la FIAPA, els dies 1 al 4 d'octubre de 1992, amb 1.500 participants de 28 països, sota el lema "La gent gran participa a la vida ciutadana". El Sr. Roig, president de la FATEC, és elegit vicepresident per Europa de la FIAPA, prenent el relleu al Sr. Aragay.
 • El 15 de desembre de 1992 té lloc a Montserrat una trobada de la FATEC per celebrar el 10è aniversari.
 • Col·laborem amb l'Any Europeu de la gent gran i la solidaritat intergeneracional, declarat per al 1993.
 • L'any 1998 neix amb la voluntat de posar al dia el funcionament de l'organització i s'incorpora a l'organigrama un delegat de gestió professional
 • Amb motiu de la declaració per part de l'ONU del 1999 com a Any Internacional de la Gent Gran celebrem un seguit d'accions arreu de Catalunya per deixar empremta a la societat.
 • S’inicia una posada al dia de l’organització que comporta, entre d’altres accions, un procés de reorganització interna o la promoció d’una pàgina portal a Internet.
 • El dia 7 de juliol de 1999, ens va estar concedida la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.