Índex de l`article

Si parlem de fomentar un paper actiu és perquè creiem que com a organització hem de posar més pes en l’aportació de la gent gran a la societat que no pas en la reivindicació. És a dir que el component reivindicatiu de la nostra organització, que amb més o menys força sempre és present en qualsevol organització social, es basa preferentment en aconseguir les garanties i facilitats per a poder desenvolupar el paper actiu de la gent gran en la societat. Això no treu que vetllem sempre pels interessos globals del col·lectiu de la gent gran i que també en fem una bandera. De fet, no és possible una veritable participació ni un lleure veritablement creatiu si la gent gran no disposa de suficiència econòmica, de serveis adients, de respecte, de garanties i de seguretats. Per això, creiem en tot allò que representa l'Estat del Benestar i el seu desenvolupament. És més, valorem que l'Estat del Benestar ha estat una de les grans conquestes que els països europeus han aconseguit al llarg del segle passat.

Sens dubte, avui dia no podem renunciar-hi tot i que entenem que cal trobar els mecanismes per a fer que continuï essent plenament viable en el futur, de manera que les successives generacions el puguin gaudir. I és per aquesta valoració que estem compromesos per aconseguir una autèntica i participativa Societat del Benestar, eficaç, sostenible i assegurada. Més enllà d’aquestes afirmacions, Fatec no ha d’entrar en consideracions que fossin de tipus partidista, donat el seu caràcter apartidista i aconfessional. La nostra vocació com a organització és la de treballar de manera positiva en col·laboració amb les Administracions Públiques, per tal d’analitzar conjuntament l’evolució de la situació de les persones grans, ajudar a marcar objectius i col·laborar a portar endavant programes, des de la bona entesa i l’esperit de cooperació. Som una organització amb un marcat caràcter institucional, que volem posar al servei del conjunt d’agents socials interessats en la millora de les condicions de vida de la gent gran i el seu desenvolupament personal.

D’altra banda, la nostra aposta per la gent gran no pot generar posicionaments corporativistes que plantegin demandes o reconeixements insolidaris o injustos des d’un punt de vista social més ampli. Som un segment d’edat de la societat, amb unes característiques pròpies, però creiem en una societat no fraccionada ni enfrontada per interessos de grups d’edat. Fatec ha d’emetre opinió sobre allò que afecta la gent gran i la seva incidència social ha de ser palpable. Però és més, no podem limitar-nos a parlar sobre temes que només afecten la gent gran. Si no volem ser un col·lectiu de gent gran tancat en nosaltres mateixos, també hem de saber transmetre l’opinió de la gent gran sobre altres temes d’interès general, especialment aquells que preocupen més al conjunt de la ciutadania: el medi ambient, la mundialització, la cooperació, la globalització, la immigració, la lluita entre diferents models socials, religiosos i culturals, la violència, la sostenibilitat, etc., fent valer la nostra condició de col·lectiu totalment integrat a la societat.