Índex de l`article

El nostre treball a prop dels Poders Públics i en general la nostra vocació per promoure el paper de la gent gran, ens porta a intentar ser representatius del conjunt de la gent gran de Catalunya. De fet, en tant que federació d’entitats de gent gran, ja som l’organització més representativa d’aquest col·lectiu, però la nostra vocació no és merament la de parlar en nom de les entitats federades sinó fer l’esforç per defensar criteris i punts de vista comuns per a l’associacionisme de gent gran i per al col·lectiu de les persones grans.

Acte FatecVolem actuar amb una amplitud de mires i un coneixement de l’opinió i inquietuds de les persones grans que ens permeti transmetre un missatge amb vocació de representativitat del conjunt de la gent gran. Així, doncs, en un sentit restrictiu, representem els interessos de les entitats associades, però en un sentit més ampli aspirem a esdevenir portaveus del conjunt de les persones grans del nostre país. Aquesta vocació ens obliga a desenvolupar estratègies de participació o de captació de sensibilitats que vagin més enllà del treball intern i que s’obrin a altres realitats, col·lectius, Federacions, Entitats, Associacions, etc, amb les que, conjuntament, assolir la nostra missió orientada d’una manera plena portes enfora, vencent qualsevol temptació de defensar punts de vista corporatius de la nostra organització.

En aquest mateix sentit i pensant especialment en aquelles entitats de gent gran que no formen part de la nostra federació, hem de procedir amb la obertura suficient perquè la nostra actuació es correspongui amb aquesta voluntat de col·laboració manifestada. Ens cal fomentar la federalització a Fatec del major nombre de Casals i Entitats de gent gran, per tal de disposar d’una veu comuna, ben documentada i raonada, responsable i realista, per tal de ser ben escoltats i respectats. Ens ha de presidir en tot moment la voluntat de ser representatius del conjunt de la gent gran per trobar espais de consens entre el sector i amb les Administracions per desenvolupar la presència activa de la gent gran al si de la nostra societat.