Índex de l`article

 

El treball de la Fatec per la gent gran és també un treball per a tot el País i la seva gent. La nostra organització entén que la seva tasca i el seu propi sentit ha d’anar lligat a un projecte col·lectiu i de País. Nosaltres, la gent gran de Catalunya, dels que bastants són vinguts des de molts i diversos llocs de fora estant, hem fet de Catalunya el nostre país, la terra dels nostres fills i néts i ens enorgulleix pensar que aquest país l’hem construït entre tots, en els moments bons i els difícils, amb els nostres encerts i els nostres errors. Volem un país de benestar i qualitat per a tots. Els drets que exigim per a nosaltres són els que mereixem i hem guanyat per allò que hem aportat a la societat al llarg de tota la nostra vida. I són els que també mereixeran els que avui estan en plena vida laboral.

El món associatiu i el que en diem la societat civil en general, han tingut durant molt de temps la funció de mantenir viva la personalitat del nostre poble. Avui, en uns nous temps i circumstàncies, aquest mateix món associatiu també ha de continuar construint un país que sigui espai de llibertat i de convivència, que permeti i faciliti el creixement i desenvolupament de les persones, totes i cadascuna, en el marc d’uns valors de solidaritat, civisme, justícia i llibertat i que, per tant, permeti l’elevació de la nostra dignitat col·lectiva. L’associacionisme i l’esperit de voluntariat ajuden a fer un país vertebrat i més cohesionat, alhora que ajuden a promoure les persones a partir del seu espai de participació social.

Acte de FatecEl món associatiu permet una presència internacional directa i esdevé una carta de presentació de Catalunya. Cal potenciar el sentit de representativitat de la pròpia nació i disposar d’una relació entre Catalunya i la resta del món (especialment Europa) sense intermediaris.

El món associatiu pot assumir un important paper a través dels intercanvis, la cooperació, les xarxes i la participació, en les Organitzacions Internacionals. Fatec és membre fundador i de ple dret en l’organització mundial d’associacions de gent gran FIAPA i participa de les tasques representatives que amb estatut consultiu propi manté dita Entitat davant la ONU, la UNESCO, la OMS, la UNIÓ EUROPEA i el CONSELL d’EUROPA. Aquesta funció representativa en el marc mundial ens estimula, amb la nostra presència i participació creixent i continuada, a intensificar contactes amb organitzacions de gent gran d’arreu de l’Estat, d’Europa i del món. Participem, amb visió de futur, en la construcció d’un espai pirenaic de relació entre organitzacions de gent gran. Així com en la prospecció d’accions dins l’àmbit de la neixen euroregió transpirinenca.

La Unió Europea és l’àmbit on principalment cal inserir la nostra acció representativa del col·lectiu de la gent gran del nostre país. Els contactes interassociatius, el turisme sociocultural i els agermanaments o el treball conjunt de cara a òrgans superiors han d’ésser línies de treball.