Índex de l`article

Repassant tot l’exposat fins ara:

  • Tenim un model de persona gran caracteritzat per la seva participació activa i plena en la societat i volem impulsar el seu vessant associatiu per mitjà dels models de participació més adequats a cada circumstància (moment, situació, persones). És a dir: Volem un model de gent gran activa.

  • Som una federació de casals i entitats, que tenen unes necessitats i unes problemàtiques distintes: Volem estar al servei de les entitats de gent gran.

  • Volem treballar a prop de les Administracions Públiques, col·laborant-hi sempre que sigui possible i reivindicant els nostres drets i necessitats sempre que ho considerem necessari, a partir del treball federatiu: Volem exercir la representativitat.

  • Volem fer mestratge sobre els deures que també tenim, com a ciutadans de ple dret i com a persones grans, per tal que la societat en que vivim sigui un espai de pau i un àmbit de convivència: Volem ser responsables i participatius

Aquests referents són els que ens porten a definir unes orientacions bàsiques per als nostres objectius:

  • Consolidar i desenvolupar l’associacionisme de la gent gran: SUPORT

  • Ser representatius de l'opinió de la gent gran: REPRESENTATIVITAT

  • Col·laborar en tot amb els altres conciutadans: PARTICIPACIÓ

  • Acceptar la diversitat de les persones grans: INTEGRACIÓ

  • Promoure un paper actiu de la gent gran: PROMOCIÓ