Agrupacions comarcals 2010

 

DELEGATS COMARCALS

En aquest moment, la nostra federació es planteja ampliar les possibilitats de col·laboració per part voluntaris i, alhora, millorar el servei a les entitats i al conjunt de la gent gran per mitjà d’un millor estructura en el territori. Per això es crea la figura dels delegats comarcals.

El delegat comarcal tindria una missió clara de fer de corretja de transmissió en la doble direcció, de dalt a baix i de baix a dalt:

 • Dinamitzant els casals i les entitats federades a partir dels objectius i projectes que com a federació ens marquem;
 • Captant necessitats i demandes i transmetent-les als òrgans centrals de FATEC.

Qualsevol persona gran pot ser un delegat comarcal de la FATEC. Demanem persones amb un perfil actiu i amb disponibilitat (haurà de moure's per la comarca); dialogant, conciliador, que transmeti il·lusió i engresqui a tirar endavant projectes compartits; preferentment vinculat al moviment associatiu de gent gran, però no cal que sigui directiu; i que es faci seva la manera de ser de la Federació i en concret la seva identitat, la qual queda expressada en els corresponents documents.

Si creieu que podeu aportar una mica del vostre esforç, poseu-vos en contacte amb Fatec per conèixer qui és el president de la vostra agrupació comarcal. Ells, recollint la sensibilitat i l’opinió de les entitats de cada comarca, faran les respectives propostes de nomenament a la Junta Directiva, la qual nomenarà els delegats. Així, a cada comarca hi haurà una persona que actuï com a delegat de la Fatec. Aquest delegat treballarà de molt a prop amb el vicepresident que hi hagi a les seves comarques.

 

Tasques dels delegats comarcals

 
COM A ESTIL DE TREBALL
 • Captar necessitats i demandes i transmetre-les.
 • Conèixer les activitats i serveis que ofereix la federació per tal de saber donar resposta adequada a les necessitats i demandes que es puguin plantejar.
 • Copsar necessitats, neguits, mancances, etc., per poder informar a FATEC i actuar en conseqüència.
 • Encoratjar les entitats federades fent-los sentir que la federació som tots.
COM A ACCIONS CONCRETES
 • Fer una acció dinamitzadora en el territori a partir dels objectius i projectes que la FATEC es marqui.
 • Estendre la idea dels avantatges de la federalització.
 • Ajudar a trobar nous col·laboradors: acompanyants turisme, membres equips sectorials de treball.
COM A RESPONSABILITATS PERIÒDIQUES
 • Formar part del Consell Consultiu de la Gent Gran (comarcals i, si convé, locals).
 • Reunir-se amb una periodicitat entre mensual i trimestral en l'òrgan de coordinació oportú (convocat pel vicepresident o vocal que li pertoqui).
 • Assistir a les reunions generals que la FATEC convoca regularment conjuntament amb tots els altres enllaços i els membres de la Junta Directiva.
ACCIONS IMMEDIATES
 • Dinamitzar la campanya de Medi Ambient, fent entenedora aquesta campanya a nivell dels casals i difonent la sensibilitat ambientalista. Es desenvoluparan sessions explicatives per als enllaços comarcals.
 • Donant a conèixer als casals i entitats de gent gran les diverses activitats que organitzem i procurant que a nivell local i comarcal també es facin accions novedoses (com ara els Tallers d’Entrenament de la Memòria, els cursos de Preparació per a la Jubilació, els cursos d’Accés a la Informàtica, Exercici Físic…) als diversos debats de fons que fa FATEC.
 • Captar idees i sensibilitats de cara a l’actual debat de fons sobre la FATEC, a partir dels documents de treball i fent totes les aportacions es creguin necessàries per tal de reflectir la opinió del col·lectiu de la gent gran i dels seus casals i entitats sobre el tema en qüestió.
 • Captar col·laboradors per a temes diversos: turisme, medi ambient i altres.
 • Integrant-se, qui vulgui, en xarxes de treball que es puguin anar creant sobre temes diversos (Xarxa sobre gent gran i Administració local; sobre gent gran i infància; sobre gent gran i país…).
 • Altres.